Obavijest o načinu podnošenja prigovora i ARPS

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača

(NN 41/14, 110/15, 14/19), obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku:

  1. U knjigu prigovora koja se nalazi u poslovnom prostoru
  2. Na adresu “MAJDAK” d.o.o. 42000 Varaždin, Vodnikova 9
  3. Na adresu “OPTIKA LINETA” 42000 Varaždin, Kukuljevićeva 7
  4. Faxom na broj: 042/420-821 ili 042/231-071

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

U prigovoru ste obavezni navesti:

  • Ime i prezime
  • Adresu za dostavu odgovora

Ako je potrošač nezadovoljan odgovorom na njegov uloženi prigovor, može podnijeti prijedlog za mirenje odnosno pokrenuti alternativno rješavanje potrošačkih sporova (ARPS) u skladu s posebnim propisima kojim se uređuje mirenje odnosno alternativno rješavanje potrošačkih sporova: